دیشب اتفاقی دانلودش کردم ...
و چندین بار گوش دادم
کیفیتش عالی نیست متاسفانه
منبع : مـــــ ــه جـبـیـنآرامِ غمگین
برچسب ها :